„Všetko, čo stojí za to, aby bolo vykonané,
stojí za to, aby bolo vykonané dobre…“

Charles Dickens
O spoločnosti