Kto sme

Nulla tenaci invia est via

Pills

Inceptio Holding, a. s., je holdingovA? a�� private equity spoloA?nosA?, ktorA? existuje primA?rne s cieA?om sprA?vy aA�rozvoja vlastnA�ho majetku. VA�skupine Inceptio realizujeme perspektA�vne investiA?nA� prA�leA?itosti bez geografickA?ch obmedzenA�. Spolupracujeme sA�uznA?vanA?mi odbornA�kmi zA�rA?znych oblastA�. NaA?ich pracovnA�kov vyberA?me na zA?klade preukA?zateA?nA?ch vA?sledkov aA�A?spechov vo svojich oblastiach. Projekty, ktorA?m sa venujeme, dosahujA? najlepA?ie moA?nA� vA?sledky na svojich trhoch.

NaA?ou filozofiou je spravovaA? majetok aA�realizovaA? investA�cie sA�maximA?lnym dA?razom na zA?konnA� aA�etickA� normy vA�kaA?dej krajine. Pri kaA?dom rozhodnutA� myslA�me nielen na jeho ekonomickA? vA?nosnosA?, ale aj spoloA?enskA? vplyv.

online Pills

Buy
topspyapps.net http://flade.dk/?p=807 http://deviseafoods.co.in/?p=1745 order trandate prices cheap acivirax Order online http://cutlerfirm.com/site/archives/1276/ Purchase

  • Ak vás zaujalo portfólio našich služieb, neváhajte nás kontaktovať.Kontaktovať