map
 • Adresa a kontakt

  Inceptio Holding, a.s.

  Hálkova 1/A, 831 03

  Bratislava, Slovensko

  ekonom@inceptio.sk

 • Obchodný register

  IČO: 46 291 776

  IČ DPH: SK2023317142

  Zapísaná: odd. Sa, vl. 5373/B

  www.orsr.sk

 • Bankové spojenie

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

  Číslo účtu: 1141584008 / 1111

  SWIFT Code: UNCRSKBX

  IBAN Code: SK37 1111 0000 0011 4158 4008