Čím se zabýváme

Est modus in rebus, sunt certi denique fines

1. Výkon akcionářských práv

Protože jsme holdingová společnost, do našeho portfolia patří vlastnické podíly ve společnostech, v nichž realizujeme především kontrolní činnosti a podílíme se na jejich strategickém rozhodování. Počet dceřiných společností se přirozeně a dynamicky mění, v průměru se pohybuje mezi 15 až 20.

2. Investiční činnost

V rámci skupiny Inceptio patří tato oblast mezi nejvýznamnější. Investice diverzifikovat podle jejich odvětví, rizikovosti, ale i geograficky. Většinu investic realizujeme prostřednictvím našich private equity investičních fondů. Významnou množinu v této skupině tvoří držení a obchodování s cennými papíry.


3. Development

V této činnosti se zaměřujeme především na bytové domy a retailové projekty ve větších městech, které přinášejí koncovým uživatelům správný poměr ceny a užitné hodnoty.

4. Podpora mladých začínajících podnikatelů (Start up)

Podporujeme inovativní myšlenky s vysokou přidanou hodnotou bez ohledu na odvětví nebo zeměpisné hranice, avšak při dodržení základních kritérií, jakými jsou zákonnost, etika, potenciál globálního ekonomického růstu a orientace na „mass market“.


5. Správa, koupě a prodej nemovitého majetku

Do této oblasti patří především nemovitosti, které patří společnostem ve skupině Inceptio a primárně se využívají s cílem pronájmu třetím stranám. Spolu s poskytováním souvisejících služeb nám pomáhají udržovat optimální a diverzifikované portfolio majetku skupiny Inceptio.

6. Rozvíjení obchodních vztahů s rozvojovými zeměmi, humanitární činnost

Při realizaci projektů v rozvojových zemích klademe důraz nejen na jejich profitabilitu, ale dbáme především na jejich celospolečenský vliv a humanitární stránku. Dlouhodobě podporujeme vybrané charitativní organizace, konkrétní projekty.

  • Pokud vás zaujalo portfolio našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.Kontaktovat